Står den liberale verdensordenen i fare?

bookmark

tirsdag 25. september 2018, kl. 17:00 til kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Yata Oslo

Inngang: Gratis

Flere har uttrykt sin bekymring for den vestlig ledede og liberale verdensorden, som ble etablert i kjølvannet av andre verdenskrig. Mindre demokratiske aktører som Russland og Kina hevder seg på den internasjonale arena, samtidig som USA er i ferd med å forlate sin lederrolle og åpner opp for samarbeid med mer udemokratiske stater. Hvilke konsekvenser kan dette få for den liberale verdensorden? Og hva vil dette ha å si for mellomstatlige anliggender på den internasjonale arena? Hva kan gjøres for å forsvare demokratiske verdier – og er dette i det hele tatt mulig?