Statsbudsjettet 2019

bookmark

Hvordan er egentlig utsiktene for norsk økonomi?

tirsdag 30. oktober 2018, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Skram

Arrangør: Samfunnsøkonomene

Inngang: Gratis med påmelding

  • Regjeringens utsikter og tilpasning av økonomisk politikk
  • Bruk av oljepenger, politiske prioriteringer og finansiering
  • Omstilling, næringspolitikk og langsiktig økonomisk vekst

 

Hovedinnleder: Amund Holmsen, ekspedisjonssjef, Finansdepartementet

Panel: Hilde Bjørnland, professor, BI og Jan Andreassen, sjeføkonom, Eika Gruppen

Møteleder: Klaus Mohn, professor, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

For mer informasjon og påmelding