Statsbudsjettet for 2018

bookmark

Riktig bruk av oljepenger?

tirsdag 24. oktober 2017, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Samfunnsøkonomene

Inngang: Gratis

Debattmøte om statsbudsjettet for 2018. Vi tar blant annet opp:

  • Regjeringens utsikter og tilpasning av økonomisk politikk
  • Bruk av oljepenger, politiske prioriteringer og finansiering
  • Omstilling, næringspolitikk og langsiktig økonomisk vekst

 

Hovedinnleder: Tore Vamraak, statssekretær, Finansdepartementet

 

Panel:

Halvor Mehlum, professor, Universitetet i Oslo
Erling Holmøy, seniorforsker i Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå

 

Møteleder: Klaus Mohn, professor, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

 

For mer informasjon og påmelding, gå inn her