Statusrapport for klimastrategienImages from the Johan Sverdrup field, August 2019. Additional captions TBD

Statusrapport for klimastrategien

bookmark

Kan olje- og gassnæringen nå klimamålene?

torsdag 22. juni 2023, kl. 08:30 til kl. 10:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: KonKraft (Offshore Norge, Industri Energi, Norsk Industri, LO, NHO, Norges Rederiforbund, Fellesforbundet)

Inngang: Gratis - ingen påmelding

Er olje- og gassnæringen i rute til å nå klimamålene for 2030 og 2050? Hvordan skal målene nås, og er politikerne villig til å bruke de virkemidlene som trengs?

Olje- og gassindustrien i Norge lanserte i januar 2020 ambisiøse klimamål om å redusere utslippene til nær null i 2050 sammen med KonKraft-partnerne. I 2030 skal klimagassutslippene være halvert.

Olje- og energiminister Terje Aasland kommer for å motta rapporten.

Panelsamtale:

– Peggy Hessen Følsvik, LO
– Anniken Hauglie, NHO
– Frode Alfheim, Industri Energi
– Hildegunn T. Blindheim, Offshore Norge
– Anne Jorunn Møkster, Norges Rederiforbund

Arrangementet blir streamet. Frokost serveres fra 08.30 og arrangementet er ferdig senest 10.00

Hvert år skal vi rapportere på status knyttet til måloppnåelse både når det gjelder utslippsreduserende tiltak og status for utviklingen av lav- og nullutslippsløsninger og nye verdikjeder som hydrogen, karbonfangst og –lagring og havvind. Statusrapporten som legges fram nå er den tredje i rekken.

KonKraft består av NHO, LO, Offshore Norge, Norsk Industri, Industri Energi, Fellesforbundet og Rederiforbundet.