Steg for Steg-konferansen om rusmisbrukeren som ressurs og samarbeidspart

bookmark

Med blant andre Bent Høie

torsdag 14. mars 2013, kl. 08:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Blå Kors. Teknisk arrangør: Faglig Forum

Inngang: Billett

Hvorfor klarer vi ikke å hjelpe flere mennesker ut av rus? Prøver vi for hardt å hjelpe? Hva skjer når vi ser etter rusmisbrukernes friske sider? Blå Kors-virksomheten Steg for Steg retter oppmerksomheten mot menneskets egenkraft i rehabiliteringen.

Konferansen åpnes av Bent Høie, leder av Stortingets helse- og omsorgskomité. Virksomhetsleder Lars Almåsbakk og tidligere rusavhengige drøfter praktiske eksempler på aktiviteter som virker. Blant foredragsholderne finner vi forskerne Ayna B. Johansen, Ottar Ness, samt Harald og Justyna Klingemann.