Reinkarnasjon og karmaIllustrasjon: Utsnitt maleri av Phillip Nortvedt

Økologisk kretsløpsjordbruk og global matforsyning

bookmark

Nye løsninger i klima og matforsyningsdebatten

tirsdag 24. september 2019, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Berner

Arrangør: Biologisk-dynamisk forening og BINGN

Inngang: Gratis

Er du opptatt av konstruktive ideer og nye løsninger i klima og matforsyningsdebatten?

Da er kanskje dette arrangementet noe for deg!

«Tenke globalt – handle lokalt» er et gammelt slagord, men kanskje like aktuelt som før? På dette arrangementet i Litteraturhuset får du møte unge gründere som har etablert nye og bærekraftige bedrifter innen økologi, omsorg og global varehandel. Med seg på laget har de en erfaren bedriftsutvikler, rådgiver og investor som har lang erfaring med blant annet handel med biodynamisk bomull og andre økologiske produkter fra SEKEM i Egypt.

Hvordan skape nye arbeidsplasser i næringer basert på økologisk og biodynamisk kretsløpsjordbruk, og hvordan etablere nye gårder er viktige spørsmål, men også hvordan produktene foredles. Hva med meierier og møller? Og ikke minst: hvordan kan global varehandel økologiseres slik at velstandsutvikling i fattige deler av verden ikke kolliderer med viktige miljømål?

Cultura Bank orienterer om finansiering av økologiske og biodynamiske prosjekter.

Deltagere fra FREMJA AS, Vestimentum AS, Biodynamisk Forening og BINGN. Medvirkende Dr. Ragnhild Nilsen, Knut Erlend Hagen og moderator Elizabeth Wirsching.