Reinkarnasjon og karmaIllustrasjon: Utsnitt maleri av Phillip Nortvedt

Hvem skal høres?

bookmark

Ytringsfrihet for alle

onsdag 25. september 2019, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Sosialterapeutisk forbund og Camphill landsbystiftelse

Inngang: Gratis

Er du opptatt av ytringsfrihet for alle? Da kan det være grunn til å ta seg en tur på Litteraturhuset onsdag 25. september kl. 19.00.

Noen har utviklingshemming og noen har det vanskelig å snakke og skrive. Men alle har rett til ytringsfrihet! Og hva kan gjøres for at denne retten ikke bare blir en rettighet uten innhold? Hvordan skaper vi et samfunn der alle får bidra med sine tanker og opplevelser? Handler det bare om politikk? Og hvis alle skal ytre seg – hvem skal lytte?

Kulturminister Trine Skei Grande åpner denne temakvelden. Kom innom du også!

Hilsen Sosialterpeutisk Forbund, Camphill Norge, Stiftelsen SOR og Kulturskolen Dissimilis