Reinkarnasjon og karmaIllustrasjon: Utsnitt maleri av Phillip Nortvedt

bookmark

onsdag 25. september 2019, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Sosialterapeutisk forbund og Camphill landsbystiftelse

Inngang: Gratis

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 3. februar 2023 close