Der kunst uttrykker livNordisk Sosial Allkunst. Foto: Jason Havneraas.

Der kunst uttrykker liv

bookmark

lørdag 26. september 2020, kl. 13:00 til kl. 15:00 – Avlyst

Arrangementet er dessverre avlyst

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Sosialterapeutisk forbund og Camphill landsbystiftelse

Inngang: Gratis

Kunsten er som helhet betraktet og i det vesentlige et fellesskap, et bånd mellom personene,

en superpersonlig mellommenneskelig realitet, hvor personlig den enn synes å være.

Paul Tournier

 

Sosial kunst er et uttrykk blant mange kunstformer. Med sosial kunst menes ikke «kunst som er sosial», men kunst som foregår i et sosialt samspill innfor en gitt ramme av tid og rom. Her får alle delta og komme med sine bidrag. Det sosiale er vesentlig essens i denne kunstformen.

Kunst og kultur er en viktig bærebjelke innenfor de sosialterapeutiske stedene i Norge. Kunsten verver seg inn i alle sider av livet på stedene, gjennom ukedagene og årsløpet, i samlingsstunder, kor og orkester, fremføring av skuespill, og alle slags aktiviteter.

Hvert annet år arrangeres «Nordisk Sosial Allkunst» – en stor nordisk festival. Her involveres og engasjeres 400-500 deltakere som sammen skaper et «allkunstverk» på tvers av land og funksjonsevner. En sosial hendelse der det kunstneriske bidrar til å oppheve ulike begrens-ninger vi alle lever med som enkeltmennesker.

På Litteraturhuset inviterer vi til dialog og et interaktive kunstuttrykk. Det blir innledning, små muntlige bidrag, frie samtaler, som avløses av kunstnerisk innslag av forskjellig art. Intensjonen er å vise en søken etter uttrykk – for det som lever i oss – tross våre ytre og indre begrensninger, ofte usynlig for andre.

Sosialterapeutisk Forbund består av 14 virksomheter i Norge som driver bo- og arbeidsfelles-skap for mennesker med utviklingshemming samt helsepedagogiske steinerskoler. Camphill Landsbystiftelsen i Norge består av seks landsbyfellesskap som alle inngår i Sosialterapeutisk Forbund. Forbundet utgir bladet LandsByLiv.

Ansvarlig: Dag Balavoine, daglig leder i FRAMskolen, Vallersund Camphill.

Arrangementet inngår i STEINERUKA 2020