Steroideprosjektet lanserer

bookmark

Håndbok om anabole androgene steroider som helseproblem

torsdag 25. juni 2015, kl. 13:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Steroideprosjektet, Nasjonal kompetansetjeneste TSB, Oslo universitetssykehus

Inngang: Gratis

Behandling av personer som får fysiske eller psykiske skader etter bruk av anabole androgene steroider er nytt for mange helsetjenester, og ​pasienter kan oppleve at helsepersonell vet for lite om slike problemer. Nå er håndboka her.

Boka er del av et nasjonalt kompetanseutviklingsprosjekt – Steroideprosjektet. Det startet i 2014 på initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet og er et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Seksjon ruspoliklinikker ved Oslo universitetssykehus.

Forfatterne av håndboka er en ekspertgruppe av behandlere, brukere og forskere på anabole androgene steroider (AAS) og prestasjonsfremmende stoffer som helsetema.

Til lanseringen har prosjektet invitert en forsker, en pårørende og en behandler til debatt om hvordan kunnskapen kan tas i bruk.

Gjennom en offentlig markering av utgivelsen håper Steroideprosjektet dessuten å bidra til

  • Mer åpenhet om et skjult helseproblem
  • ​​​​​​Økt fokus på konsekvenser av AAS-bruk for pasient og pårørende
  • ​Tro på at det er mulig å få hjelp med slike helseskader ​​
  • Fortsatt satsing på oppbygging av behandling og kompetanse

Se arrangementet på Facebook her
Se nærmere presentasjon på Oslo universitetssykehus sin nettside her