STLs årskonferanse 2023Fotokreditering: STL

STLs årskonferanse 2023

bookmark

Hva kan vi oppnå med religions- og livssynsdialog?

tirsdag 23. mai 2023, kl. 09:00 til kl. 12:30

Sal: Wergeland

Arrangør: STL - Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Inngang: Gratis - Ingen påmelding

Kan religions- og livssynsdialog gjøre verden til et bedre sted, eller trenger vi en realitetsorientering med hensyn til hva vi kan forvente å oppnå med dialogarbeid? 

De siste to årene har STLs årskonferanse tatt for seg dystre temaer. I 2021 handlet årskonferansen om den autoritære vendingen verden gjennomgår, og hvordan religioner og livssyn forholder seg til den. I 2022 tok årskonferansen for seg temaet religion og krig – med den russiske invasjonen av Ukraina som bakteppe.

Årskonferansen 2023 vil bli siste ledd i en ellers dyster trilogi og vil se på hva religioner og livssyn kan utrette i fellesskap – gjennom dialog så vel som praktisk samarbeid til felles nytte – for å fremme fred, demokrati og menneskerettigheter.

Hvilke gevinster har interreligiøs dialog i Norge og verden alt gitt?  Hva er det mulig å utrette gjennom slikt arbeid?  Og hvor går grensen for hva man realistisk sett kan forvente å oppnå gjennom interreligiøst dialogarbeid? Er det i det hele tatt riktig å forsøke å måle effekten av dialogarbeid, gitt at dialogen helst bør være et mål i seg selv?

Disse, og mange flere spørsmål, vil bli reist, og forsøkt besvart, på STLs årskonferanse 2023.

Arrangementet er gratis og alle er velkomne.

Program

Del 1. Dialog – et mål, et redskap, eller begge deler?

 • 09.00 START
 • Trond Enger, styreleder i STL og generalsekretær i Human-Etisk Forbund, åpner årskonferansen
 • Azza Karam, professor og generalsekretær i Religions for Peace
 • Sturla Stålsett, professor v/MF vitenskapelig høyskole
 • Lars Laird Iversen, førsteamanuensis v/MF vitenskapelig høyskole
 • Paneldiskusjon ledet av Stein Villumstad, tidligere leder i Det europeiske religionslederforumet

Del 2.  Religions- og livsynsdialogen i Norge – muligheter og utfordringer

 • Innledning v. Anne Hege Grung, forskningsdekan v/Teologisk fakultet
 • Lena Larsen, leder Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet
 • Thomas Dorg, direktør for Coretta & Martin Luther King Institutt
 • Didrik Søderlind, rådgiver i Human-Etisk Forbund
 • Anne Sender, nestleder i Det mosaiske trossamfund
 • Paneldiskusjon ledet av Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL
 • Avslutning v. Trond Enger, styreleder i STL og generalsekretær i Human-Etisk Forbund
 • 12.30 SLUTT

Adresse til hjemmeside: stl.no

Arrangementet strømmes også på YouTube