Stoffskiftesykdom? Veien til et friskere liv

bookmark

Boklansering

fredag 20. mai 2011, kl. 10:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Kom Forlag

Inngang: Gratis

Boklansering: Stoffskiftesykdom? Veien til et friskere liv.

Et stoffskifteproblem kan snu opp ned på livet hvis man ikke får en tidlig diagnose og optimal behandling. Så mange som 16 % av norske kvinner og nesten 6 % av norske menn har trolig en stoffskiftesykdom. Dette betyr at riktig behandling av blant annet lavt stoffskifte ikke bare er et viktig anliggende for den som er rammet. Det er også av stor samfunnsmessig betydning.
 

Forfatteren Bente Bakke har selv kjent sykdommen på kroppen og vet hvor skoen trykker.
Hun er tidligere journalist, stortingsrepresentant og forbundsleder i Norsk Thyreoideaforbund. Hennes brennende ønske er at alle med stoffskiftesykdom skal få en best mulig behandling. Derfor har hun de siste årene jobbet intenst med å samle aktuell og faglig forsvarlig kunnskap på området. Dette omhandler også utallige pasientsamtaler, et godt samarbeid med flere legespesialister og inngående studier av litteratur om sykdommene.

Fordi behandlingen må tilpasses den enkelte pasient, er det nødvendig med et tillitsfullt samarbeid mellom pasient og lege. Bente Bakke gir mange gode råd om hvordan man kan få til dette. Boken er ikke en medisinsk fagbok, men den gir svar på de fleste spørsmål både pasienter, pårørende, arbeidsgivere og andre har. Boken gir også mange gode råd om å mestre sykdommene bedre, blant annet ved å legge om kosthold og livsstil.

Endokrinolog Ingrid Norheim, Oslo Universitetssykehus, Aker, har gjennomgått det fagmedisinske stoffet i boken. Hennes ønske er at den skal bli til glede og veiledning for mange med sykdom i thyreoidea, og også for deres pårørende.
Per Egil Hegge, som har skrevet bokens forord, vil være til stede på pressekonferansen og svare på spørsmål. Mange kjenner hans kamp for denne pasientgruppen.