Stopp mobbing og hatprat! 1

Stopp mobbing og hatprat!

bookmark

Hva kan vi gjøre?

onsdag 14. september 2022, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Human-Etisk Forbund

Inngang: Gratis

Vi får fire interessante innledninger om temaet med helt ulike vinkler. Anders forteller en meget sterk historie om mobbingen han har vært utsatt for i barndommen, og bearbeidingen av dette. Mobbeombudet i Oslo belyser problemene fra barnas perspektiv. Lars Gule orienterer om forskjeller og likheter mellom mobbing og hatprat, mens Ingun Steen Andersen snakker om forebyggende arbeid i skole og hjem. Det blir anledning til kommentarer og spørsmål fra salen.

Innledere:

Anders Grizzly Fægri, også kjent som SumoGrizzly, snakker om sin oppvekst som var preget av mobbing og utrygghet. Han deler åpent om hvordan dette har påvirket ham i voksenlivet, og om hvordan han kom seg videre som pappa, wrestler og sumobryter.

Kjerstin Owren er mobbeombud i Oslo, og vil knytte mobbeproblematikken opp mot forståelse av fellesskap og mangfold, og vil belyse tematikken fra barnas perspektiv.

Lars Gule, filosof og ekstremismeforsker ved OsloMet, snakker om sammenhengen mellom mobbing og hatprat.

Ingun Steen Andersen, seniorrådgiver i Human-Etisk Forbund og veileder for Dembra, vil snakke om forebyggende arbeid i skole og hjem og fortelle om forbundets samtaletilbud.