Straff som virker

bookmark

– debatt om ungdomsstraff, samfunnsstraff og narkotikaprogram med domstolskontroll

tirsdag 17. januar 2017, kl. 17:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Advokatforeningen, Oslo krets

Inngang: Gratis

Debatten retter seg mot aktører i strafferettspleien, men er åpen for alle interesserte. I panelet sitter Nina Opsahl, Ingunn Seim, Aase Karine Sigmond, Jan-Erik Sandlie og Morten Holmboe.

Om paneldeltagerne:
– Nina Opsahl er avdelingsleder og tingrettsdommer i Oslo tingrett.

– Ingunn Seim er leder i narkotikadomstolen Bergen og for tiden prosjektleder i Kriminalomsorgsdirektoratet, med ansvar for utrulling av narkotikaprogram med domstolskontroll nasjonalt.

– Aase Karine Sigmond er forsvarsadvokat hos Advokatene Sigmond & Ysen.

– Jan-Erik Sandlie er assisterende direktør i Kriminialomsorgsdirektoratet (KDI)

– Morten Holmboe er førsteamanuensis ved Politihøyskolen. Han har skrevet doktorgrad med tema fengsel eller frihet – om teori og praksis i norsk straffutmåling, særlig i grenselandet mellom fengsel og mildere reaksjoner.

Send gjerne inn spørsmål i forkant av møtet til ewj@advokatforeningen.no.

Gratis. Ingen påmelding. Varighet: 17.00-20.00.

 

Godkjennes med 2 etterutdanningstimer for advokater

 

%MCEPASTEBIN%