Straffeforfølgelse av ISIL - et nasjonalt eller et internasjonalt ansvar?

Straffeforfølgelse av ISIL – et nasjonalt eller et internasjonalt ansvar?

bookmark

Seminar om rettsoppgjøret mot medlemmer av ISIL.

tirsdag 16. november 2021, kl. 12:00 til kl. 15:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: ICJ Norge

Inngang: Påmelding skjer ved å sende e-post til post@icj.no

Følg strømming av arrangementet på YouTube

ICJ Norges inviterer til seminar om rettsoppgjøret mot medlemmer av ISIL.

Seminaret vil belyse alternative former for rettsoppgjør, de folkerettslige rammene og ansvaret til nasjonalstater og det internasjonale samfunnet.

Seminaret er todelt og vil foregå delvis på norsk og engelsk.

• Først del består av blant annet tidligere dommer i den internasjonale straffedomstolen (ICC) Howard Morrisson.

Han vil bli etterfulgt av Rezgar M. Amin, som er Høyesterettsdommer i Kurdistan Irak og var tidligere leder for den irakiske spesialdomstolen som behandlet rettsoppgjøret mot Saddam Hussein og hans regime.

Dommerne vil dele sine respektive erfaringer med straffeforfølgelse av personer fra ledende posisjoner til enkeltstående medlemmer som tilhører grupper som har brutt Romatraktaten og nasjonal straffelovgivning.

• Del II består av norske aktører, herunder Statsadvokat Frederik G. Ranke, advokat Nils Christian Nordhus fra advokatfirma Nordhus & Aarø og advokat Bernt Heiberg fra Elden advokatfirma.

De vil diskutere straffeforfølgelse ved brudd på internasjonal rett i norske domstoler.

Til slutt vil det være en diskusjon om Norges ansvar for å bidra til rettsoppgjøret etter IS

Seminaret skjer i samarbeid med Advokatforeningen, Dommerforeningen og Juristenes Utdanningssenter.

Seminaret er gratis og foregår fysisk i Skram rommet på Litteraturhuset i Oslo.

Påmelding skjer ved å sende e-post til post@icj.no