Straffeforfølgelse av ISIL - et nasjonalt eller et internasjonalt ansvar?

bookmark

tirsdag 16. november 2021, kl. 12:00 til kl. 15:30

Sal: Skram

Arrangør: ICJ Norge

Inngang: Påmelding skjer ved å sende e-post til post@icj.no

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 9. desember 2022 close