Stressmestring

bookmark

Lær om en enkel metode for mestring av stress

lørdag 5. mars 2016, kl. 14:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Balanced View

Inngang: Gratis

Om foredraget og en enkel metode:
Under foredraget vil vi dele en enkel metode for sinnsmestring som du kan bruke i møte med stress. Vi deler rikt og ærlig fra egne erfaringer om hvordan metodene og nettverket til Balanced View har bidratt til sinnsmestring, inkludert praktiske resultater vi ser i hverdagen i møte med opplevelser som skaper stress. Det vil være mulig å stille spørsmål under møtet.

Om Balanced View:
Balanced View er en ideell organisasjon som tilbyr nyskapende metoder og et globalt empowerment nettverk som gjør det enkelt å ha tilgang på sinnsmestring i alle livets situasjoner. Undervisningsmetodene inkluderer: 1) et rikt utvalg av gratis foredrag (videoer og lydfiler), bøker, visuelle effekter med mer på hjemmesiden, 2) kurs i ulik varighet og form, både via fremmøte og videokonferanse, 3) kontakt med en personlig mentor, 4) et nettverk av mennesker fra hele verden i alle aldre som støtter hverandre i oppdagelsen av at sinnmestring er mulig. Undervisningsformen fokuserer på selvlederskap og løsningsorientering. Nytenktning rundt hvordan mennesker kan samarbeide og bidra til en god og sunn samfunnsutvikling til nytte for alle står sentralt i Balanced View sin visjon om sosial endring fra grasrota til alles beste.

Om oss:
Vi, Nina og Heidi, er sertifiserte trenere i Balanced View og de eneste kursholderne i Norge. Vi har bred erfaring fra FN, internasjonale bistandsorganisasjoner, internasjonale konsulentbyråer og finansbransjen. De siste 8 årene har vi deltatt i omfattende sinnmestringskurs via den nyskapende undrvisningen og det globale nettverket til Balanced View. Vi brenner for å styrke og støtte mennesker til å komme i kontakt med sin naturlige lengsel, glede og ønske om å være til nytte for seg selv, andre og samfunnet, samt å bidra med sine talenter og kreative løsninger til alles beste.
Rapporterte resultater fra andre som bruker metodene og nettverket:

• mestring av indre og ytre stressfaktorer
• økt løsningsfokus og evne til å tenke klart i ulike situasjoner
• vedvarende mental og følelsesmessig stabilitet
• det blir enklere å se sine sterke sider og talenter klart og hvordan de best kan brukes
• økt evne til å ta gode valg for seg selv og andre
• naturlig harmonisering av relasjoner på jobben, i familien, blant venner osv

Temaforedrag er åpne for alle og krever ingen påmelding.
Entré: foreslått donasjon: 100 – 200 kroner
Alle er hjertelig velkomne.

Kontakt: norway@balancedview.org