Stressmestring

bookmark

Bli fri fra Janteloven

fredag 28. oktober 2016, kl. 18:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Balanced View Norge

Inngang: Billett

Foredrag kl 18:00, fordypning kl 19:15 – foredrag kr. 100,- / fordypning kr. 200,-. Du kan delta på foredraget, fordypningen eller begge deler.

Mange er tynget av tanker om å ikke være god nok, men det flere av oss ikke vet, er at vi alltid har tilgang til en helt avslappet, klar og stabil kvalitet i våre sinn. Vi deler ærlig fra våre liv og introduserer et enkelt verktøy som gir tilgang på en naturlig avslapning også i møte med mindreverdighet.

Vi er mange som opplever økende stress i hverdagen, og som føler oss maktesløse overfor alle tanker, følelser og opplevelser som dukker opp. Kanskje opplever du mye indre stress og gjør deg selv liten – du skal ikke tro du er bedre enn andre, du skal ikke tro at du duger til noe (ref Janteloven). Det de fleste av oss ikke vet er at du kan trene opp ditt sinn til å ha tilgang på en avslappet, klar og stabil kvalitet som alltid er tilstede, uavhengig av indre og ytre stress. I løpet av foredraget og fordypningen vil du bli inspirert til å teste en enkel og effektiv mental trening  som hjelper deg til å få økende tilgang på denne kvaliteten i alle livets situasjoner. Du vil oppleve at sinnet faller mer og mer til ro helt naturlig – det er nøkkelen til et meningsfylt liv! Ved å bruke den mentale treningen i din hverdag vil du raskt oppleve en:

  • økt avslapning i kropp og sinn, også på travle dager

  • mental klarhet og effektiv løsningsorientering

  • stabilitet og ro i deg selv som gjør det enklere å relatere til alle mennesker i ditt liv

 

OM OSS

Vi, Nina og Heidi, er de eneste sertifiserte Balanced View trenerne i Norge. Balanced View er en ideell organisasjon med visjon om å støtte mennesker over hele verden til å gjenkjenne en klar, stabil og avslappet kvalitet som er tilstede i ditt sinn uavhengig av indre og ytre stress. Organisasjonen tilbyr en effektiv mental trening og et globalt nettverk som fokuserer på naturlig selvlederskap. Du lærer instinktivt å se klart hvilke løsninger som umiddelbart er til det beste for deg og andre i alle livets situasjoner. Vi elsker å dele åpent og ærlig fra våre livserfaringer og hvordan denne treningen har støttet oss til å mestre stressende tanker, følelser, relasjoner, miljøer og situasjoner. Vi brenner for å bidra til at flere og flere mennesker oppdager sin grunnleggende stabile kvalitet, selv midt i stress. For tiden holder vi løpende kurs i Oslo og via videokonferanse. Ta kontakt med oss for å tilpasse et opplegg som passer for deg eller din organisasjon.  

E-post til arrangør: Norway@balancedview.org