Styringen av profesjonene 1Ill: Thomas Rowlandson (1756–1827), «Doctors differ» Rettighetshaver: http://artmuseum.princeton.edu/collections/objects/129831/pkg112600

Styringen av profesjonene

bookmark

Et nytt enevelde eller et mer handlekraftig demokrati?

tirsdag 8. mai 2018, kl. 10:00 til kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Høgskolen i Sørøst-Norge og Senter for profesjonsstudier, OsloMet

Inngang: Gratis med påmelding

Reformer, fusjoner og nye styringsmodeller. Profesjonene i spennet mellom hierarkisk lojalitet, faglig integritet og demokratisk legitimitet.

Offentlig ansatte opplever ofte en mer autoritær styringsstil enn tidligere, i kjølvannet av reformer og fusjoner. I hvilken grad kommer faglig integritet og ytringsfrihet da under press? På den annen side: Blir ikke kravet om faglig autonomi fort en barriere mot demokratisk vedtatte reformer?

Heldagsseminar i regi av forskergruppen «Politisk kultur» ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og Senter for profesjonsstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Arrangementet er gratis og krever ikke påmelding, men for å være sikret plass må du forhåndsregistrere deg ved å sende en mail til kai.ostberg@usn.no senest mandag 30. april. For å gjøre bruk av din reserverte plass må du møte opp senest kl. 09.45 på seminardagen. Av hensyn til planleggingen oppfordrer vi dem som regner med å komme på seminaret om å registrere seg. Varer til kl. 16.00.

 

PROGRAM:

10.00–10.20 Førsteamanuensis Kai Østberg, HSN. Frykten og frittalenheten – historisk-psykologisk innledning om profesjoner og politisk kultur
10.20–11.00 Hvordan og hvor mye skal profesjonene styres? Professor Bent Sofus Tranøy, Høgskolen i Hedmark: Markedets makt og fagfolkenes avmakt?
Tidl. forsvarssjef general Sverre Diesen: Profesjonsutøver eller lobbyist? Profesjons- og embetsmannskulturen i pressgruppenes tid
(15 min innledninger og 5 min for hver av innlederne til å kommentere hverandres innlegg. 10 min til innspill fra publikum)
11.00–11.15 Pause

11.15–11.35 Professor Fredrik Thue, OsloMet: Hva er akademiske institusjoners sivilisatoriske rolle?
11.35–11.55 Professor Kjell Inge Bjerga, direktør ved Institutt for forsvarsstudier: Det militær-intellektuelle kompleks og de endrete betingelser for offiserenes lojalitetsplikt
11.55–12.15 Spørsmål og diskusjon
12.15–13.15 Lunsjpause (NB! Arrangørene serverer ingen mat)

13.15–13.35 Professor Peter Fjågesund, HSN: Fusjoner og nye styringsmodeller i akademia – sett fra gølvet
13.35–13.55 Trond Fevolden, tidl. departementsråd, nå spesialrådgiver i Kunnskapsdepartementet: Profesjonalisme som påskudd for endringsresistens
13.55–14.00 Kort spørsmålsrunde
14.00–14.20 Birte Simonsen, utdannet lærer og tidl. dekan, avd. for lærerutd., Universitetet i Agder: Hva lærere med munnkurv ville synge ut om hvis de kunne
14.20–14.40 Spørsmål og diskusjon
14.40–14.55 Pause

14.55–15.15 Lisbeth Normann, tidl. statssekretær (H) i Helsedepartementet: Et mer effektivt helsevesen er et faglig bedre helsevesen
15.15–15.35 Professor Torgeir Bruun Wyller, styreleder Helstejenesteaksjonen: Lojaliteten til helsetjenestens grunnverdier må komme først
15.35–16.00 Spørsmål og diskusjon. Avslutning.

Arrangementet er støttet av Fritt Ord