Sunn aldring 1Left photo: from the Olav Thon Foundation 2017. Right photo: Sacha de Boer in TEDxAmsterdam 2010

Sunn aldring

bookmark

Flere friske eldre - en utopi?

tirsdag 5. februar 2019, kl. 18:30 til kl. 21:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Akershus universitetssykehus, Norsk senter for sunn aldring, UiO og UiO

Inngang: Gratis

Det er mulig å forsinke aldring. Jan Hoeijmakers og Aubrey de Grey, to verdensledende forskere, vil belyse potensialet i moderne aldringsforskning. Sigrid Bratlie vil lede en paneldiskusjon der mulige intervensjoner for å øke livslengde blir diskutert i lys av samfunnsutfordringer og etisk aspekter.

Aldring starter i cellene våre. I de senere årene har flere biologiske prosesser som driver aldring på cellenivå blitt beskrevet. Økt viten om mekanismer for aldring, har gitt oss mulige intervensjoner for å forsinke eller motvirke aldring.

Det betyr at vi nå vet at aldring ikke er en prosess vi bare må godta – det er mulig å se for seg at medisiner og andre tiltak kan utvikles for å bremse aldring. Er dette noe vi som enkeltindivider ønsker? Hvilke konsekvenser vil det få for samfunnet om alle lever veldig mye lengre enn i dag?

I dette seminaret inviterer Norsk senter for sunn aldring (NO-Age) til diskusjon rundt de nye mulighetene aldringsforskningen gir til å forsinke aldring. Som innledere vil to verdensledende forskere gi innsikt i aldringsforsking fra to ulike perspektiv:

Jan H.J. Hoeijmakers (Erasmus University i Rotterdam, Nederland) er en pioner innen forskning på sykdommer forårsaket av hurtig aldring. Han har gitt viktige bidrag til å forstå hvordan skader på arvestoffet kan være en driver av aldringsprosessene. Dette har gitt nye perspektiver på hvordan aldring kan påvirkes, blant annet, av ernæring. For dette arbeidet vant han Olav Thon Stiftelsens internasjonale forskningspris i 2017.

Aubrey D.N.J. de Grey er Chief Science Officer ved SENS Research Foundation, en nonprofitorganisasjon til bekjempelse av aldringsprosessen. Hans forskningsinteresser omfatter karakterisering av alle molekylære og cellulære skader på grunn av stoffskiftet og miljøet, som fører til at pattedyr eldes, og utforming av tiltak for å reparere og/eller hindre slik skade. Han mener at detaljert kunnskap om aldringsmekanismer, kombinert med ny biomedisinsk teknologi, vil medføre at mennesker kan forbli friske så lenge de lever – og dermed leve mye lengre enn vi gjør i dag.

Vi inviterer også til en paneldiskusjon der de vitenskapelige framskritt og muligheter blir diskutert sammen med samfunnsutfordringer og etiske aspekter.

 

Program

18:30-18:35: Åpning ved Pål Barkvoll og Linda H. Bergersen

18:35-18:40: Evandro F. Fang introduserer Norsk senter for sunn aldring, NO-Age

18:40-18:45: Sigrid Bratlie (Bioteknologirådet) introduserer programmet

18:45-19:15: Jan H.J. HoeijmakersThe impact of DNA damage, transcription stress and nutrition on aging

19:20-19:50: Aubrey D.N.J. de Grey: Rejuvenation biotechnology: why age may soon cease to mean aging

19:50-20:10: Pause

20:10-21:00: Paneldiskusjon ledet av Sigrid Bratlie (deltakere Jan Hoeijmakers, Aubrey de Grey, Jon Storm-Mathisen, Lene Juel Rasmussen, Hilde L. Nilsen, Linda H. Bergersen, Sofie Lautrup)

Om formiddagen kl 08:50-12:15 holdes et fagsymposium om samme emne i Domus medica, rom L-200, UiO, Gaustad