Svik 1940?

Svik 1940?

bookmark

Boklansering: Ettergivenheten i 1940 i lys av norsk politisk kultur

onsdag 3. mai 2023, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Dreyers forlag

Inngang: Gratis - Ingen påmelding

  • Innledning ved Øystein Sørensen og kommentarer fra:
  • Hans Fredrik Dahl, Historiker, medieforsker og journalist
  • Kjersti Brathagen, historiker ved Universitetet i Sør-Norge
  • John Olav Egeland, journalist og redaktør i Dagbladet i over 40 år.
  • Bernt Hagtvet vil lede arrangementet.
Om boken:

Ettergivenheten og samarbeidsviljen i Norge våren og sommeren 1940 har fått et dårlig renommé. Men den fortjener en nærmere granskning, et nytt blikk. Denne fremstillingen vil betrakte ettergivenheten i 1940 i lys av en hovedlinje i norsk politisk kultur. Fremstillingen vil ikke fokusere på Tysklands offisielle kollaborasjonsparti NS, men på andre som i ettertid har blitt vurdert som altfor ettergivende overfor tyskerne i perioden 9. april til 25. september 1940.

Hovedlinjen i norsk politisk kultur fra 1814 av kan kort uttrykkes som fredelige, pragmatiske opplysningsideer. Noen (men ikke alle) sentrale kjennetegn ved den er en vilje til å løse konflikter gjennom forhandlinger og kompromisser, ved å unnlate å sette ting på spissen. Det sentrale poenget i boken vil være følgende: Når så mange var så villige til å gå så langt i å imøtekomme de tyske okkupantene i 1940, er en viktig del av forklaringen at de var avgjørende preget av hovedlinjen i norsk politisk kultur.
Dette overordnede perspektivet på ettergivenheten i 1940 er nytt og originalt. Meningen er ikke å forsvare folk som var villige til å avsette konge og regjering, men å forstå deres handlinger og tenkemåte bedre. Det vil være et poeng å se aktørenes perspektiver – deres erfaringshorisont og deres.