Sykehuset & pandemienFoto: OUS.

Sykehuset & pandemien

bookmark

Møteserien OUS debatt

mandag 25. april 2022, kl. 17:00 til kl. 19:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Oslo universitetssykehus

Inngang: Gratis - Påmelding til: kiroes@ous-hf.no

Oslo universitetssykehus prøver ut konseptet OUS-debatt.

 

Arrangementet strømmes også på YouTube

 

1700-1705      Velkommen, ved Bjørn Atle Lein Bjørnbeth, administrerende direktør, OUS

1705-1730      Intensivbehandling under pandemien: Erfaringer fra Akuttklinikken

Andreas Barratt-Due, overlege og ass. seksjonsleder, Akuttklinikken, Rikshospitalet OUS

1730-1745      Disponering av ressurser ved Nevroklinikken

Tale Bjelke Røisgaard, seksjonsleder, og Torgeir Hellstrøm, overlege, begge avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering ved Nevroklinikken 

1745-1800      Status for prosjekt om behovene for intensivkapasitet i spesialisthelsetjenesten

Anders J. Debes, avdelingsdirektør Somatikk og rehabilitering i Helse Sør-Øst

1800-1830      Pause

1830-1900      Fire ansatt-grupper: Erfaringer fra pandemien

Marit Vindal Forslund, Legeforeningen

S.E. Urstrømmen/Therese Heggedal, Norsk Sykepleierforbund

Bjørn Wølstad-Knudsen, Fagforbundet 

Jonathan R. O. Faundez, NITO 

1900-1930      Debatt: Intensivkapasitet og pandemien: Hva lærte vi – og hva er veien videre for sykehusene?

 Karl Kristian Bekeng (Ap), statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet

 Sveinung Stensland (H), leder av Stortingets justiskomité

 Anne Karin Rime, president i Legeforeningen

 Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk sykepleierforbund

 Jon Henrik Laake, overlege Akuttklinikken OUS og leder i Norsk anestesiologisk forening

 Bjørn Atle Lein Bjørnbeth, administrerende direktør ved OUS

 

Spørsmål/kommentarer fra salen

 

Debattleder: Siri Gulliksen Tømmerbakke, redaktør i Dagens Medisin

 

Merk: Det kan komme forandringer i programmet.

Plass inntil 200 personer, påmelding til Kirstine Østensen, Kommunikasjonsstab, OUS. Mail: kiroes@ous-hf.no