Symposiet Brød og sirkus 2012

bookmark

Norsk teaterråd inviterer til et arrangement der temaet kultur og fattidom diskuteres på en annerledes og kreativ måte

mandag 13. februar 2012, kl. 11:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Norsk teaterråd

Inngang: Billett

Vi stiller spørsmålet: Hvordan kan vi skape nye arenaer for kulturell deltagelse? Kulturministeren Anniken Huitfeldt deltar på symposiet, der tema kultur og fattigdom blir diskutert på en annerledes og kreativ måte. 
 
Norsk teaterråd jobber med pilotprosjektet Brød og Sirkus der vi fokuserer på temaet kultur og fattigdom. Prosjektet er initiert i samråd med Kulturdepartementet. Teaterrådet mener at kulturen er en viktig brobygger for å nå fram til grupper som vanligvis ikke tar del i det kulturelle tilbudet. Vi vil diskutere hvordan vi kan skape nye arenaer for kulturelle aktivitetene for dem med mindre ressurser.
 
Rammen for symposiet er konseptet Kreativ Kafé (World Café), som er en annerledes metode for å snakke om vanskelige spørsmål.
Deltagerne sitter i grupper rundt småbord. To fasilitatorer leder opplegget og stiller utfordrende spørsmål til deltagerne. Man skifter bord 3 ganger i løpet av prosessen og sammenfatter til slutt debatten i noen konkrete punkter som presenteres i plenum.
 
Se mer informasjon på www.teater.no
 
Vi ønsker velkommen til en spennende og engasjerende dag!
 
Prosjektleder Tone Hoemsnes tone@teater.no tlf: 99003134