Systemisk kafé

bookmark

Kart over systemiske ferdigheter

mandag 11. juni 2018, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Norsk forening for familieterapi - NFFT

Inngang: Billett kr. 130/ 100

Priser: Ordinær 130,-Medlemmer av NFFT 100,-

Lennart Lorås intervjues av leder i NFFT Kristin Breda.

Lennart Lorås, D.Sys. Psych er klinisk sosionom og familieterapeut med doktorgrad i Systemisk Psykoterapi fra Tavistock Clinic/East London University, UK. Hans forskningsprosjektet omhandlet systemiske terapeuters praksis i arbeid med familier innen barne og ungdomspsykiatrien. Lennart Lorås arbeider full tid som førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet avd. Bergen og i 20% stilling som førsteamanuensis ved VIDs masterutdanning i familieterapi og systemisk praksis i Oslo. Lorås leder en mengde veiledningsgrupper og er en mye brukt foreleser i tema relatert til systemisk terapi og sosialkonstruksjonistiske ideer. De siste årene har en publisert en rekke artikler og er involvert i flere bokprosjekt. Deriblant Håndbok i Familieterapi som forventes utgitt 2019. Lorås er også styremedlem i Norsk Forening for Familieterapi (NFFT).

Pris: Kr. 100,- for medlemmer av NFFT, Kr. 130,- for ikke-medl.

Billetter selges i døra.

VELKOMMEN!