Systemisk kafé med Harlene Anderson

bookmark

torsdag 26. mars 2009, kl. 18:30

Sal: Nedjma

Inngang: Billett

Harlene Anderson, Ph. D.

– En av grunnleggerne av The Houston Galveston Institute sammen med Harold Goolishian
– Kjent i store deler av verden som en ledende tenker, utøver, veileder, lærer og forfatter innen postmoderne systemisk praksis
– Hun har vært særlig opptatt av møtets og samtalens samskapende kraft og mulighet, av det samhandlende språksystemet vi mennesker alltid er del av, i samliv, familieliv, arbeidsliv og samfunnsliv.

Utgivelser:
Anderson har bl.a utgitt:
"Conversations, Language and Possibilities: A Postmodern Approach to Therapy" og "Collaborative Therapy: Relationships and Conversations that Make a Difference".

Vi nevner også samlingen av artikler som hun har skrevet sammen med Harold Goolishian:
”Från påverkan til medverkan. Terapi med språksystemisk synsât”,
kjent for mange fra pensum- og referanselister,.
Anderson, H., Goolishian H. A. (Red. Kjerstin Hopstadius, 1986): Mareld forlag

Se også: http://www.harleneanderson.org

Sett av tiden allerede nå!

Det vil bli muligheter for å få kjøpt mat og drikke på stedet.
Lurer du på noe så ring:
Hans Chr. Michaelsen: 950 48 970