Systemsvikt

Systemsvikt

bookmark

mandag 29. august 2022, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: DIXI Ressurssenter mot voldtekt

Inngang: Gratis

Dixi Ressurssenter opplever at utsatte og pårørende må betale en høy pris etter å ha vært utsatt for voldtekt og andre seksuelle overgrep, dette til tross for at vi har en handlingsplan mot voldtekt (2019-2022) og at samfunnsproblemet i større grad er blitt belyst.

Voldtektstallene går ikke ned til tross for systematisk innsats fra myndighetene. Forebyggingstiltakene er for tilfeldige og for dårlig utformet, og medfører ingen nye ressurser. Både forskningen og de offentlige styringsdokumentene har hatt et prisverdig fokus på utsattes sårbarhetsfaktorer, men hva med gjerningspersonene? Hvilke sårbarhetsfaktorer gjelder for unge menn som begår seksuelle overgrep? Uten denne kunnskapen blir det vanskelig å forebygge fremtidige overgrep.

Dixi Ressurssenter ønsker å belyse systemsvikten som fører til en opprettholdelse av de høye voldtektstallene, samt hvordan samfunnet svikter utsatte og pårørende i etterkant av voldtekt og andre seksuelle overgrep.

Kvelden ledes av Heidi Helene Sveen, som i tillegg til å være kjent som forfatter, samfunnsdebattant og skribent, er veileder hos Dixi Ressurssenter.

Temakvelden vil få inn aktuelle personer som på ulike måter kan belyse problemstillingene.