Ta det ikke for gitt at pasienten er heterofil

bookmark

Lansering av LLHs informasjonsbrosjyre for helse- og omsorgspersonell

torsdag 20. mai 2010, kl. 14:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: LLH

Inngang: Gratis

20. mai 1950 ble det holdt et konstituerende møte i Oslo for den første norske foreningen for homofile. Året etter ga forbundet ut brosjyren ”Hva vi vil” som blant annet lanserte begrepet ”homofili” på norsk og som argumenterte mot gjeldende oppfatninger om homofili som en sykdom, en perversitet og en tillært egenskap.

20. mai 2010 innleder LLH markeringen av at Norsk homobevegelse er 60 år med lansering av brosjyren “Ta det ikke for gitt at pasienten er heterofil”. Dette er historisk også i den forstand at det er første gang en brosjyre om homofili henvender seg direkte til de største yrkesgruppene innen Helse- og omsorgssektoren. For en profesjonell helsearbeider faller det naturlig å møte homofile og lesbiske pasienter på en aksepterende og bekreftende måte. Likevel opplever mange ikke-heterofile sitt møte med helsevesenet som vanskelig. Årsaken ligger nok oftere i mangel på kunnskap og innsikt enn på uvilje. Ta det aldri for gitt at pasienten er heterofil! Ikke alle våger å korrigere deg, og dermed mister du viktig informasjon om pasienten din. 

Dette er de sentrale problemstillingene i LLHs nye informasjonsbrosjyre for helse- og omsorgspersonell. Brosjyren er laget av LLH ved Rosa Kompetanse i samarbeid med Den Norske legeforening, Landsgruppen av Helsesøstre NSF, Jordmorforbundet NSF, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Psykologforening og Helsedirektoratet. 

Vi serverer kanapeer, champagne, underholdning og faglig påfyll. Det vil bli god tid til å stille spørsmål og ”mingle” underveis. Hjertelig velkommen skal du være! 

PROGRAM
Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartmentet Tone Toften, og assisterende direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog åpner markeringen kl 14. 

Er det sant at lesbiske hater menn?
Prosjektleder for Rosa kompetanse, Hanne Børke-Fykse, snakker om hvorfor norsk helsevesen har behov for denne brosjyren. 

Diagnose; homofil
Homopionerene, psykolog Vigdis Bunkholdt og sosionom/pedagog Solveig Askjem, kåserer rundt forskjeller og likheter i det å være homofil før og nå. 

Antatt heterofil
Sykepleier og tidligere statssekretær og leder av DNF 48, Kjell Erik Øie, reflekterer rundt viktigheten av homokompetanse i helsevesenet.

Påmelding: Send en e-post til hanne@llh.no innen onsdag 12. mai