Ta vare på hjernen!

Ta vare på hjernen!

bookmark

En frisk hjerne hele livet

onsdag 6. juni 2018, kl. 19:00 til torsdag 7. juni 2018, kl. 20:30

Sal: Nedjma

Arrangør: Hjernerådet og Lifebrain

Inngang: Gratis

Om arrangementet: Hjernen er vårt viktigste organ. Hvordan kan vi ta vare på den når vi utsettes for påvirkninger fra miljøet rundt oss, de sosiale settingene vi befinner oss i og vår egen livsstil? Forskerne i det europeiske prosjektet Lifebrain vil fortelle om siste nytt fra hjerneforskning og gi gode tips om din hjernehelse. Foredragene er på norsk og engelsk.

Kristine Beate Walhovd er professor i kognitiv nevropsykologi ved psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og leder Lifebrain-prosjektet. Hun vil fortelle om hvorfor det er viktig å ta vare på hjernen, ikke bare når vi blir eldre, men også mens vi er unge.

Sana Suri er forsker ved Universitetet i Oxford og i Lifebrain-prosjektet. Hun vil diskutere hvilke utfordringer en aldrende befolkning fører med seg. Hun vil gå gjennom risikofaktorer som fremskynder hjernens aldring, bl.a. høyt blodtrykk. Ikke minst vil hun fokusere på hvordan fysisk aktivitet bidrar til å fremme en sunn hjerne.

Møtet arrangeres av Lifebrain og Hjernerådet (Norwegian Brain Council).

Lifebrain er et EU-prosjekt som har som formål å identifisere livsstil og genetiske faktorer som påvirker hjernen. Prosjektet samler hjerneforskere fra 8 europeiske land.

Hjernerådet er en paraplyorganisasjon av brukerorganisasjoner og faglige miljø som arbeider for god hjernehelse i befolkningen. Målet er mer hjerneforskning, bedre forebygging, behandling og mestring. Hjernerådet har 53 medlemmer som igjen representerer over 100 000 medlemmer hos Rådets brukerorganisasjoner og ca. 5000 hos fagmedlemmene.

Arrangementet er gratis og uten påmelding. Velkommen!