TABU i psykisk helse og rus?Foto: vid.no / rop.no

TABU i psykisk helse og rus?

bookmark

Er det plass for eksistensielle spørsmål i behandlingen?

tirsdag 27. september 2022, kl. 18:30 til kl. 20:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Inngang: Gratis

Eksistensielle spørsmål rommer mye. Det kan for eksempel være tanker om liv og død, om en eventuell mening med livet, spørsmål om tilhørighet, følelse av sammenheng eller ensomhet.  Slike spørsmål oppleves ofte som fundamentale og grunnleggende og kan oppta oss i større eller mindre grad.

Får slike spørsmål får den plassen de fortjener i behandlingstilbudet innen psykisk helse og rus?

Torgeir Sørensen er førsteamanuensis på Senter for diakoni og profesjonell praksis og Institutt for helse på VID vitenskapelige høyskole. Han har blant annet forsket på mening og meningsdannelse.

«Mening i livet er helt sentralt i menneskelig erfaring og tilegnes fra ulike kilder til mening, avhengig av enkeltpersoner og hvilke sammenhenger de lever i. Den generelle opplevelsen av meningsfullhet bunner i en erfaring av at livet er sammenhengende, betydningsfullt, at det har en retning, og at man hører til et sted. Meningsfullhet er assosiert med lavere forekomst av angst og depresjon og høyere forekomst av livskvalitet. Derfor er det relevant å vektlegge opplevelsen av meningsfullhet og kilder til mening i en klinisk sammenheng, som ressurs i krevende livssituasjoner.»

Lars Lien er Leder i Norsk psykiatrisk forening og kommer med respons og innspill etter foredraget til Torgeir Sørensen.

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse (arr.) jobber for at brukeres og pårørendes erfaringer tas i bruk i tjenestene på psykisk helse- og rusfeltet, og for at tjenestene skal treffe brukeres og pårørendes behov i enda større grad.