Tale – framfor tekst og teknologi

bookmark

Sylfest Lomheim, Helene Uri og Dag O. Hessen

mandag 26. september 2011, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Det Norske Samlaget

Inngang: Gratis

I boka Tale er gull hevdar Sylfest Lomheim at talen er den mest avgjerande og verdfulle reiskapen vi menneske har – så vel i privatlivet som i samfunns- og yrkeslivet.

Mellom langsam biologi og eksplosiv teknologi blir talen – den fysiske, ansikt til ansikt – gradvis marginalisert. Er vi laga for ei slik utvikling? Toler vi konsekvensane av det som skjer med oss og rundt oss?

Sylfest Lomheim, Helene Uri og Dag O. Hessen debatterer problemstillingane Lomheim reiser i boka. Ordstyrar: Sverre Tusvik