Taushet er gull

bookmark

Debattmøte

mandag 8. april 2013, kl. 13:15

Sal: Wergeland

Arrangør: Amnesty International og Publish What You Pay Norge

Inngang: Gratis

Det har vært store debatter internasjonalt, og i Norge, om at flernasjonale selskaper reduserer sin skattebelastning betraktelig i forhold til nasjonale selskaper ved å bruke gjennomstrømningsløsninger i skatteparadiser og profesjonell rådgivning fra advokater og revisorer. Finansdepartementet har lagt fram et høringsforslag om unntak fra advokaters taushetsplikt om klientkonti. PWYP Norge legger fram et artikler som kan belyse tema.

Noen av spørsmålene vi ønsker å diskutere er:

• Kan et streng taushetsplikt for advokater skade det globale markedet?
• Hva er egentlig begrunnelsen for den strenge taushetsplikten?
• Hva er beskyttelsesverdig? Hva er ikke beskyttelsesverdig?
• Hindrer taushetspliktrealiseringen av menneskerettighetene?

DEL 1: FORSLAG OM UNNTAK FRA ADVOKATERS TAUSHETSPLIKT

13:15 – 13:45: Statssekretær, Roger Schjerva, Finansdepartementet.
Forslaget om unntak fra advokaters taushetsplikt. Hva er bakgrunnen for høringen? Hva er essensen i forslaget? Hva vil skje videre etter dette?

13:45 – 14:00: Mona Thowsen, generalsekretær i PWYP Norge.
Presentasjon av PWYP Norges høringsinnspill og artikkelsamlingen.

DEL 2: HEMMELIGHOLD, SKATTEUNNDRAGELSER OG TILRETTELEGGERNE

14:00 – 14:30: Daniel Reeves, pensjonert fra amerikanske IRS (Internal Revenue Service) i USA etter 35 års tjeneste. Som seniorrådgiver på skatteparadiser ledet han utviklingen av IRS’ Offshore Compliance Initiatives Programme og ledet høyprofilerte etterforskninger på tvers av land, av banker som USB AG i Sveits, HSBC India og Stanford Financial Group. Disse etterforskningene, sammen med grep fra det amerikanske justisdepartementet, førte til at mer enn 33 000 mennesker oppgav skjulte verdier i skatteparadiser og bidro til at mer enn fem milliarder kom tilbake til den amerikanske statskassen.

DEL 3: DEBATT MED ASLAK BONDE

14:30 – 15:15: Debatten vil foregå på norsk

Roger Schjerva, statssekretær, Finansdepartementet
Merete Smith, generalsekretær, Advokatforeningen
Frian Aarsnes, styreleder PWYP Norge
Sigrid Jacobsen, Tax Justice Norge
Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver, Amnesty

Debattmøtet er åpent for alle og gratis. Fint om du kan melde fra på seminar(at)pwyp.no

Hjertelig velkommen til debattmøte!