Tegnspråkdrøm

bookmark

Eller mareritt?

lørdag 21. januar 2012, kl. 19:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Forening for norsk tegnspråk (FONTS)

Inngang: Gratis

Hvordan ser utviklingen for tegnspråk ut? Blir vi færre eller flere brukere? På hvilken måte endres språket? Hvordan påvirker den nye språkpolitikken tegnspråkets fremtid? Vi tar debatten på Litteraturhuset.