Teksttyper versus sjangere:

bookmark

fra sjangerformalisme til sjangeranarki?

torsdag 10. september 2015, kl. 12:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Landslaget for norskundervisning

Inngang: Gratis

Velkommen til seminar om teksttypebegrepet i norskfaget
Arrangementet er gratis, men krever påmelding innen 3. september her

Hva er en kreativ tekst? Kan reflekterende tekster også være kreative? Er en resonnerende tekst det samme som artikkel? Hva ber vi om når elevene skal skrive en informativ tekst, slik de gjorde på eksamen nå i vår?

Teksttyper avløste de tidligere sjangerbegrepene i den reviderte norskplanen i 2013, og dette har fått konsekvenser for norskfaget og eksamen. Med dette seminaret ønsker LNU å spørre og få svar: Hva er bakgrunnen for endringen fra sjangere til teksttyper? Hvordan oppleves endringen for norsklærere og sensorer? Hva sier skriveforskningen? Hvilke konsekvenser får endringen for skriveopplæringen og vurderingen av elevenes tekster? Blir skriveopplæringen bedre tilpasset livet utenfor skolen? Hvordan skal vi få elevene til å forstå forholdet mellom teksttyper og sjangere? Har teksttypeoppgavene kommet for å bli?

De som har blitt bedt om å svare er:
– Norsklærerne og sensorene ved Celia Berg, lektor ved Molde vgs.
– Skolebyråkratene ved Bente Heian, avd. for læreplanutvikling, Utdanningsdirektoratet.
– Skriveforskerne ved Arne Johannes Aasen, senterleder ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking.
– Lærerutdannerne ved Marte Blikstad-Balas, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Hver av dem får 20 minutter til å gjøre rede for sitt syn på noen av disse spørsmålene. Publikum kan melde inn spørsmål som blir besvart av panelet til slutt.

Enkel servering i pausen.