Tema parkinson: De gode hjelperne i ParkinsonNetFoto: Shutterstock

Tema parkinson: De gode hjelperne i ParkinsonNet

bookmark

onsdag 8. desember 2021, kl. 11:00 til kl. 14:30

Sal: Digitalt

Arrangør: Norges Parkinsonforbund

Inngang: Gratis

Norges Parkinsonforbund ønsker velkommen til direktesending på vår Facebook-side av arrangementet. Her vil du møte en rekke fagpersoner med parkinsonkompetanse som vil fortelle mer om hva de kan gjøre for deg som har Parkinsons sykdom.

Arrangementet blir på grunn av smittesituasjonen, heldigitalt. Har du spørsmål til fagpersonene, send gjerne dine spørsmål på epost: post@parkinson.no Så vil fagpersonene på slutten av sendingen besvare innsendte spørsmål. Alle spørsmålsstillere vil bli anonymisert.

Program

Kl. 1100 – 1110 Velkommen v/forbundsleder Trygve Andersen

Kl. 1110 – 1130 Hva er ParkinsonNet? v/Hanne Flinstad Harbo, avdelingsleder og professor, nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Kl. 1130 – 1200 Hva gjør en ergoterapeut? v/fagveiledere og ergoterapeuter Nina Dahl Bondkall og Cecilie Gjersum Houngen

Kl. 1200 – 1230 Hva gjør en sykepleier? v/fagveileder og sykepleier Ragnhild Støkket

Kl. 1230-1245 Pause

Kl. 1245 – 1315 Hva gjør en logoped? v/fagveileder og logoped Florie Courmont Devik

Kl. 1315 – 1345 Hva gjør en fysioterapeut? v/fagveiledere og spesialfysioterapeuter Per Ola Wold-Olsen og Annette Vistven

Kl. 1345-1415 Spørsmål

Kl. 1415 Avslutning

Opptak av arrangementet vil bli tilgjengelig på parkinson.no og på vår YouTube-kanal. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.