Temakveld om overspisingslidelse 1

Temakveld om overspisingslidelse

bookmark

mandag 10. desember 2018, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: ROS Rådgivning om spiseforestyrrelser

Inngang: Gratis

ROS- Rådgivning om spiseforstyrrelser ønsker hjertelig velkommen til temakveld om overspisingsproblematikk.

Rundt 2- 3 % av befolkningen sliter med overspisingslidelse, men man antar at det kan være store mørketall – at lidelsen rammer enda flere enn man har data på. Dette kan komme av at mange lider i det skjulte og aldri oppsøker hjelp. Det er også mange som ikke er klar over at mat er blitt en måte å håndtere vanskelige tanker og følelser på.

Vi kaller ofte overspisingslidelse den «oversette» spiseforstyrrelsen. Dette av flere grunner. For det første ble lidelsen definert som en egen spiseforstyrrelsesdiagnose bare for noen år siden. På tross av at overspisingslidelse er den mest utbredte innen spiseforstyrrelser får den langt mindre oppmerksomhet enn diagnosene bulimi og anoreksi. Dette handler trolig blant annet om manglende kunnskap og hjelpetilbud.

På temakvelden vil du møte Mari Raavand som har skrevet masteroppgave om brukererfaringer med norsk helsevesen, sett fra perspektivet til pasienter med overspisingslidelse. Videre vil Kariann Langeland fortelle om sine egne erfaringer som selv berørt med overspisingslidelse, og hva som hjalp henne ut av lidelsen.

Overspisingsproblematikk er en av ROS sine store satsningsområder i årene fremover. Vi vil avslutte seminaret med å fortelle litt om våre prosjekter og tilbud rettet mot denne gruppen.

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte. Velkommen.