Temakveld: Pornografiens rolle i seksuelle overgrep

Temakveld: Pornografiens rolle i seksuelle overgrep

bookmark

torsdag 6. desember 2018, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: DIXI Ressurssenter mot voldtekt

Inngang: Gratis

Pornografien florerer på nettet, og norske barn er på verdenstoppen i å ha blitt eksponert for og å bli faste brukere av porno. Barn helt ned i 8 år ser på porno i dag. Hva gjør dette med seksualiteten? Hvordan påvirkes vi av pornografien? Politiet har uttrykt bekymring for at de ser en grovere seksualitet blant unge, og overgrep på nettet øker. Denne temakvelden ønsker vi å snakke om pornografiens rolle når det kommer til seksuelle overgrep, og hva vi eventuelt kan gjøre for å endre en urovekkende tendens.

Paneldeltakerne:
Eirik Husby Sæther – politietterforsker og forfatter av blant annet Pornomania og Det vi skjuler. Engasjert i seksualiseringen av unge, mannsrollen og voldtekt.

Kirsti Bergstø – er nestleder i SV, og har utmerket seg som en tydelig og engasjert politiker, spesielt på likestillingsspørsmål og seksualisert vold.

Kjersti Cecilie Jensen – advokat og aktivist. Fokus på menneskerettigheter. Siste år engasjert seg stort i arbeidet for å innføre nettpornofilter.

Kari Løvendahl Mogstad – er lege, samfunnsdebattant og forfatter av boka Kroppsklemma. En bok til foreldre og voksne om hvordan det er å vokse opp i dag, i en verden der ungdommene lever store deler av sitt liv på sosiale medier.

Samtaleleder:
Daisy Elizabeth Sjursø – lang fartstid i kvinnebevegelsen, da spesielt Kvinnefronten. Hovedfokus på seksualisert vold mot kvinner, og arbeidet flere år med prostitusjons og porno – problematikk.

Innleder:
Tina Skotnes – psykiatrisk sykepleier og gruppeterapeut. Inntil nylig ansatt på Dixi som veileder. Bakgrunn fra traumefeltet og lang erfaring fra kvinnebevegelsen.