Teori-Boklansering: Unified Revolution: New Fundamental Physics

bookmark

Av Professor Espen Gaarder Haug

onsdag 10. desember 2014, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: EGH-publishing

Inngang: Gratis

Unified Revolution: dreier seg om hva alt består av og hvordan svært mye kan utledes ut i fra dette (også matematisk). Hva er tid? Hvordan påvirkes tiden av bevegelse? Hva er energi og masse? Hva er den faktiske årsaken til gravitasjon. Hva er lys og hvordan kan vi måle lyshastigheter. Hva er opprinnelsen til hukkomelse og intelligens? 

Dette er boken for alle som funderer eller ønsker å forstå verden rundt seg fra et dypere perspektiv, boken tar for seg alt fra den minste fundamental partikkelen til størrelsen på universet.  

Det blir ett lite seminar om innholdet av boken, samt hvordan boken kom til, det vil også bli mulighet til å stille spørsmål.