Territoriesfoto: Emma Gunnarsson

Seminar

bookmark

Territories - Komponister og kunstnere i samarbeid

fredag 20. mai 2022, kl. 10:00 til kl. 16:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: NyMusikks Komponistgruppe

Inngang: Billetter kjøpes i døra, forhåndspåmelding på mail til nmk@nymusikk.no

Priser: Voksen 100,-

Territories er et 2-årig tverrfaglig, interdisiplinært prosjekt initiert av NyMusikk Komponistgruppe (NMK), og dette er seminar nr 2 med deltakerne i prosjektet. Alle deltakere har blitt invitert til å forme individuelle prosjekter rundt konseptet “territorium”. I utlysningen er medlemmene bedt om å respondere til konseptet med følgende rammer:

“Rather than seeing a territory as an area of land controlled by a country or entity, we can view it as an area of knowledge, activity and experience. With this project we invite composers to explore new and unknown territories.” 

Vanligvis refererer ordet territorium til et landområde som er kontrollert eller eiet av en enhet som en person, et land eller en korporasjon. I zoologien defineres et territorium som et område som blir forsvart av en spesifikk dyreart eller grupper av arter. I geografiske termer er et territorium et land med spesielle karakteristikker, som en skog. Ved å forfølge disse ulike definisjonene for et territorium, nærmer vi oss ulike impulser som driver dette prosjektet. En slags kartlegging av et område eller sted, både fysisk og metaforisk, blir som strukturering og kartlegging av kunnskap. Disse kartene består ikke av dyreliv, stormer, jordskjelv, fjell, daler, fugler, vegetasjon eller topologi, men snarere de disse kartene semiotiske-systemer bestående av konsepter og kunstneriske tegn og tegnsystemer. Prosjektet “Territories” er et rammeverk for å utforske og forstå disse kartene, tegnene som et felt av konsepter og muligheter.

Hver deltaker er ansvarlig for å forme et samarbeid med en eller flere kunstnere utenfor NMK for å lage et tverrfaglig prosjekt. Arbeidene som resulterer fra hvert enkelt prosjekt skal kunne både vises som en installasjon/objekt i en utstilling og fremføres som konsertstykke. Prosjektet er formet for å utfordre NMKs medlemmer til å jobbe utenfor deres vante arbeidsmetoder.

Prosjektet er delt opp i flere milepæler og startet offisielt i oktober 2021, med det første av fire seminarer. Prosjektet skal realiseres i én midtveis utstilling (november 2022), én avsluttende konsert (oktober 2023) og fire seminarer underveis i prosjektperioden. Alle prosjektdeltakere skal delta på seminarene for å presentere sine “works in progress”, og få tilbakemeldinger på prosjektene sine. Disse seminarene har et fokus på kunstneriske metoder, og hvilke metoder som brukes for å utvikle disse ulike prosjektene fra idé til ferdige utstilte arbeider og fremførte verk.

Deltakere:

Tine Surel Lange og Emma Gunnarsson: «Helnes fyr»

Mathieu Lacroix og Oscar Debs: «Territories of the mind & modernism»

Martin Taxt og Eirik Blekesaune: «Ytterpunktserobringer»

Ulf Holbrook og Karen Mair: «Land Curves»

Kristian Skaarbrevik, Katiana Pena og Lola Katzenberger:

Solveig Sørheim, Else Olsen Storesund og Cecilie Anderson: «Lyttekammers»

Mike McCormick og Kira Hall: «May not be appropriate for all ages»

Moderator: Bjørnar Habbestad

 

Arrangementet skal foregå på engelsk.