Testen som redder barneliv -

Presisjonsdiagnostikk for barn med kreft

bookmark

Paneldebatt

torsdag 31. august 2023, kl. 14:00 til kl. 15:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Barnekreftforeningen

Inngang: Gratis - ingen påmelding

Presisjonsdiagnostikk for barn med kreft: Hva skjer i Norden?

Avansert molekylærbiologisk kartlegging av kreftsvulster hos barn brukes for å stille mer presise diagnoser, finne tilpasset behandling og dermed øke overlevelsen blant barn som er rammet av kreft.
Kartleggingen sikter på å gi bedre diagnostisk grunnlag og mulighet til å komme raskere i gang med målrettet, persontilpasset behandling.
Målet er større grad av overlevelse og færre negative seneffekter.

Barnekreftforeningen inviterer til seminar om avansert molekylærbiologisk kartlegging av kreftsvulster hos barn i Norden:
Hva gjøres i Norge, Sverige og Danmark? Hva er planene fremover? Kan vi lære noe av hverandre?

Vi har invitert et sammensatt panel av fageksperter innen temaet fra Norge, Sverige og Danmark.

Arrangementet er åpent. Debatten skal vare fra 1400 til 1530, med mulighet for mingling, for de som er interesserte etterpå, frem til 1600

Arrangementet strømmes også direkte på YouTube