Thailand og veien videre

bookmark

Asiaforum

mandag 23. november 2015, kl. 14:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Utenriksdepartementet

Inngang: Gratis

Utenriksdepartementet har gleden av å invitere til syvende seminar i rekken Asiaforum, der målsetningen er å løfte frem andre stemmer og perspektiver på Asia enn det som ellers preger det norske ordskiftet.

Thailand har siden annen verdenskrig vært en viktig partner for vestlige land i Asia, og en politisk brobygger mellom en rekke utviklings- og industriland. Det har også vært en sentral medspiller i oppbyggingen av ASEAN, og har nytt godt av sterk økonomisk vekst over flere tiår. Men landet har også i samme tidsrom opplevd flere anledninger med politisk uro, sist i april 2014 da Thailands militære avsatte den demokratisk valgte regjeringen. Tidsplanen for valg og gjeninnføring av sivilt styre forskyves stadig, bl.a. i påvente av arbeidet med ny grunnlov. Thailand har hatt 19 grunnlover siden 1932.

Hva er løsningen for Thailand, og hvor går veien videre? Bli med i et dypdykk i en av Sørøst-Asias mest sentrale aktører og økonomier, et land med spesiell tilknytning til Norge.

Professor Thitinan Pongsudhirak ved Chulalongkorn University, og direktør ved universitetets institutt for internasjonale studier og sikkerhetsstudier (ISIS) vil innlede om Thailands vei videre, om landets regionale rolle, og om det politiske rommet mellom stat og landets kongefamilie.

Marte Nilsen fra PRIO og Gisle Kvanvig fra Norsk senter for menneskerettigheter (UiO) vil kommentere innlegget, mens Erik Svedahl, inntil nylig ambassaderåd ved ambassaden i Bangkok gjennom fem år, vil modere arrangementet.

Arrangementet har lett servering og er åpent for alle.
Se arrangementet på Facebook her