The European Refugee Situation and the role of Civil Society

bookmark

Konferanse

tirsdag 8. desember 2015, kl. 09:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Norsk Folkehjelp

Inngang: Gratis

Norsk Folkehjelp arrangerer konferanse om den europeiske flyktningsituasjonen og sivilsamfunnets rolle

Arrangementet varer fra kl. 9.30 til 13.30. Dørene åpner kl. 9.00

Programmet inkluderer innledere fra Prio, Sonconsult, European Council for Refugees and Exiles (ECRE), Leger uten grenser og sivilsamfunnsorganisasjoner fra Italia og Hellas. Konferansen vil mellom annet ta opp følgende spørsmål:

• Hva er status for EUs arbeid med et felles europeisk asylsystem?
• Hvordan håndterer land som Italia og Hellas flyktningsituasjonen og hva gjør sivilsamfunnet?
• Hvor går grensen mellom myndighetenes ansvar og rollen som frivillige organisasjoner kan spille i en tid med økte ankomster av asylsøkere til Europa og Norge?

Konferansen vil foregå på engelsk