The Geopolitics of Nord Stream 2

bookmark

mandag 25. mars 2019, kl. 17:00 til kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Students' Initiative on Foreign Affairs og UiO:Energi

Inngang: Gratis

Ferdigstillingen av Nord Stream 2 innen utgangen av 2019 vil føre til en fordobling av den nåværende mengden av russisk gasseksport til EU gjennom Østersjøen. Denne offshore gassledningen går fra Vyborg i Russland til Greifswald i Tyskland. Russland er allerede den største eksportøren av gass til Europa, men i dag går flesteparten av gassledningene gjennom Ukraina.

Prosjektet reiser en rekke spørsmål. Vil Nord Stream 2 styrke europeisk energisikkerhet, eller vil det føre til økt europeisk avhengighet av russisk gass? Hvordan vil gassledningen påvirke Ukrainas politiske og økonomiske situasjon? Hvordan vil europeiske energimarkeder reagere på økning i gasstilførsel? Hvorfor truer USA investorer i Nord Stream 2 med sanksjoner?

Studentforeningen Student’s Initiative on Foreign Affairs (SIFA) inviterer til samtale om de geopolitiske konsekvensene av dette kontroversielle energi- og infrastrukturprosjektet sammen med Arild Moe (Fridtjof Nansens Institutt) og Kacper Szulecki (Universitetet i Oslo). Velkommen til en spennende og høyst relevant diskusjon om energi- og geopolitikk!

Arrangementet foregår på engelsk.