The Philosophy of Computer Games

bookmark

Boklansering

torsdag 25. oktober 2012, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO og Filosofisk Prosjektsenter

Inngang: Gratis

Hvordan kan filosofien kaste lys over de viktige spørsmål som dataspill reiser om etikk, spilling og virkelighetsforståelse? Dette hittil uutforskede temaet er emnet for en nylig utkommet antologi på Springer forlag redigert av tre norske filosofer. Innlegg fra bidragsytere med etterfølgende debatt.