The Struggle for Home

The Struggle for Home

bookmark

The Question of Syria 2019

fredag 22. november 2019, kl. 17:00 til kl. 20:30

Sal: Nedjma

Arrangør: SPACE - Syrian Peace Action Centre

Inngang: Gratis

I sin femte utgave utvider Question of Syria 2019 — The Struggle for Home diskusjonen forbi nasjonalstatspolitikk ved å reflektere rundt tilhørighet, eksil og hverdagens politiske uttrykk samt retten til land, statsborgerskap og retur.  The Struggle for Home inviterer intellektuelle, spesialister og kunstnere fra Irak, Palestina, Syria, Sudan og Norge til å sammen tenke over betydningen av «hjem».

Mens konflikten i Syria går inn i sitt åttende år bryter nye strider ut i den arabisktalende verden, med Algeria og Sudan som de nyligste eksemplene på folkelig opprør. Politiske kamper fortsetter på tvers av regioner berørt av den arabiske våren, men blekner også som følge av migrasjonen og fordrivingen i disse kampenes vake. Årets «Question of Syria» fokuserer på disse nye realitetene. Den syriske kampen har demonstrert viktigheten av å se forbi landegrenser, især med tanke på millionene av mennesker som har søkt tilflukt i Midtøsten for øvrig, i Europa – inkludert Norge – og andre steder.