The War to End War

bookmark

Tilbakeblikk på første verdenskrig og dens konsekvenser III

søndag 9. mars 2014, kl. 12:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Fritt Ord

Inngang: Gratis

Lørdag 8. og søndag 9. mars, kl. 12.00-17.00. 

I de fleste europeiske land er 2014 hundreårsmarkeringen for utbruddet av første verdenskrig. Fritt Ord arranger er en helg fylt med foredrag, debatter, filmer og andre presentasjoner knyttet til etterretning, propaganda og de sosiale og politiske konsekvensene av verdenskrigen.

Foredrag ved Jay Winter, Keith Jeffrey, Thomas Boghardt, David Stevenson, David Welch, Mark Connelly, Michael Paris, Pierre Purseigle, Edward Madigan, Ola Teige m.fl. Det meste av arrangementet foregår på engelsk.

SE OVERSIKT OVER HELGENS PROGRAM HER

PROGRAM SØNDAG

Kl. 12.00
Jay Winter – Charles J. Stille-professor i historie ved Yale University
Capital Cities at War: Paris, London and Berlin

Første verdenskrig hadde en avgjørende påvirkning på livet i Europas storbyer. Jay Winter ser nærmere på hvordan krigen endret bybildet i Paris, London, og Berlin, og hvordan opprettholdelsen av velferden til borgerne i disse metropolene også påvirket utfallet av krigen.

Kl. 12.00
Thomas Boghardt – historiker og seniorforsker ved US Naval Institute, Washington D.C.
America’s Entry into World War I: Intelligence and Diplomacy

Hvordan kom USA med i Første verdenskrig? Tidlig våren 1917 snappet den britiske etterretningstjenesten opp et telegram fra den tyske utenriksministeren Arthur Zimmermann, der han tilbød Mexico en allianse mot det da fortsatt nøytrale USA. Det tok ikke lang tid fra de tyske planene ble kjent til USA gikk med i krigen på Ententemaktenes side. Thomas Boghardt analyserer bakgrunnen for det tyske tilbudet til Mexico, hvordan det kom britisk etterretning i hende, og hvilken rolle det spilte for USAs inntreden i Første verdenskrig.

Kl. 13.15
Pierre Purseigle – gjesteforsker ved Yale University og førsteamanuensis i moderne europeisk historie ved University of Warwick
The War and the Transformations of the State

Hvordan påvirket Første verdenskrig utviklingen av statsmakten? Pierre Purseigle viser hvordan staten fikk en ny og viktig rolle i ledelsen, organiseringen og styringen av samfunnet. Den industrielle krigføringen nødvendiggjorde bruk av tvang, førte til krav om å vise nasjonal solidaritet, og omdefinerte forståelsen av statens suverenitet. Purseigle argumenterer for at logikken ved massedeltagelse i moderne krigføring endret både konturene av og grunnlaget for staten.

Kl. 13.15
Maria Gough – Joseph Pulitzer-professor i moderne kunst ved Harvard University
Art in Revolution

Hvordan ble den russiske kunsten påvirket av krig og revolusjon? Maria Gough vil viser hvordan den politiske og estetiske revolusjonen møttes i Sovjetunionen etter 1917. Hvordan avant-gardekunstnerne gikk fra å være modernister overbevist om kunstens autonomi til å forsøke å smelte den sammen med dagliglivet? Gough vil særlig gå inn på Tatlin og Malevich som visjonære arkitekter, Lissitzkys arbeid som grafiker, Rodchenkos virke som eksperimenterende konstruktivist og Stepanovas modernistiske design.

Kl. 14.15
David Stevenson – professor i internasjonal historie ved London School of Economics
From War to Peace? 1918-1924

Hvordan ble den fastlåste situasjonen fra 1914-til 1917 løst? David Stevenson viser hvordan Første verdenskrig til slutt fant en politisk løsning – først i Øst-Europa med Brest-Litovsk-avtalen fra mars 1918, og deretter i Vest-Europa med våpenstillstandsavtalen i november 1918. Formålet er å presentere en nærmere analyse av fredsprosessen fra 1918 til 1920, som igjen førte frem til Versaillestraktaten og andre etterkrigsavtaler. Stevensons overordnede argument er imidlertid at stabiliteten i internasjonal politikk ikke ble gjenopprettet før på 1920-tallet, og selv da forble den ustabil med tragiske konsekvenser.

Kl. 14.15
Juliet Koss – førsteamanuensis i kunsthistorie ved Scripps College, Claremont, California
Monumental Snapshots: Estrangement under Construction in the USSR

Juliet Koss viser hvordan konstruktivistiske fotografier, særlig av arkitektur, ble slående virkemidler i oppbyggingen av Sovjetstaten. Konstruktivismen ble både en viktig metafor og en sentral del av livet i Sovjetunionen på 1920-tallet. Dette kom særlig til uttrykk i fotografiet og dets fortellinger om Sovjet-arbeidernes heltegjerninger under byggingen av det nye sovjetsamfunnet. I et samfunn som selv var under konstruksjon og preget av kaos og økende terror, ble de monumentale bildene utformet som dokumentasjoner av sovjetborgernes utopiske fremtid.

Kl. 15.15
Kathleen Burk – professor i samtidshistorie ved University College London
The Coming of the American Century

Hva var USAs rolle i Første verdenskrig? Hvordan ble landets stilling i verdenspolitikken dramatisk endret gjennom krigen? Kathleen Burk beskriver hvordan USA gikk fra å være en økonomisk stormakt med begrenset innflytelse i verdenspolitikken ved inngangen til det 20. århundret til å bli en verdensmakt i løpet av et par tiår. De viktigste endringene kom med Første verdenskrig. Etter krigsutbruddet i 1914 ble de krigførende landene helt avhengige av amerikanske varer og kreditter for å videreføre krigen. Mobiliseringen av samfunnsressurser etter at USA gikk med i krigen mot Tyskland våren 1917, gjorde landet til en militærmakt med global kapasitet. Internt i USA betydde dette samtidig at sentralmakten grep inn i økonomi og samfunn på nye og mer omfattende måter enn tidligere, og derfor også for første gang var i stand til å bruke makt globalt, noe som blant annet kom til uttrykk i president Wilsons fredsplan og Versaillestraktaten. Slik var Første verdenskrig også en forespeiling av en verdensorden med USA som økonomisk og politisk supermakt.

Kl. 15.15
Jon Rognlien – kritiker, oversetter og faglitterær forfatter
Krigerpoeten – et brysomt emblem

Hvordan påvirket poetene Første verdenskrig og hvordan ble de selv påvirket? Jon Rognlien presenterer Gabriele D’Annunzio – skandaleombrust sosietetsreporter og kvinnebedårer, bestselgende romanforfatter, poet og dramatiker, fartsglad idrettsmann og språkgeni, politiker på både høyre og venstresiden, antidemokrat og folkevalgt, manisk depressiv dandy og karismatisk folketaler. Han ble en viktig pådriver for Italias inntreden i verdenskrigen og la grunnlaget for fascismens ideologi og retorikk. Som fører for en privat hær okkuperte han havnebyen Fiume i Dalmazia og etablerte en "poetisk republikk" med en høyst original konstitusjon.

Kl. 16.15
Edward Madigan – historiker og seniorforsker ved Allied War Grave Commision
Moral Interpretations of the Conflict. Religious Leaders and the War

Var de britiske prestene hyklerske representanter for en inkompetent hærledelse? I de litterære fremstillingene av første verdenskrig har prestene i beste fall blitt fremstilt som velmenende, men livsfjerne − i verste fall som feige og dobbeltmoralske. Edward Madigan vil kontrastere skyttergravenes realiteter mot etterkrigstidens fremstillinger, ofte basert på memoarene til krigerpoeter som Robert Graves og Siegfried Sassoon. Madigan mener at selv om det negative bildet av prestene til en viss grad er basert på virkeligheten, gir det verken et fullstendig eller helt representativt bilde av en yrkesgruppe som spilte en viktig rolle under verdenskrigen.

Kl. 16.15
Paneldebatt med Kathleen Burk, Jay Winter, David Stevenson and Pierre Purseigle. Moderator: Even Lange