Think&Talk

bookmark

En annerledes seminaropplevelse

onsdag 14. november 2012, kl. 14:00

Sal: Skram

Arrangør: Memetor

Inngang: Billett

Velkommen til Think&Talks andre seminar på Litteraturhuset med dagens tema “Perspektiver”. Think&Talk er en annerledes seminaropplevelse, hvor du deltar gjennom å tenke og snakke med andre. Her fatter mange beslutninger som de umiddelbart setter ut i livet. Du får nye ideer og praktiske verktøy som kan anvendes både på det profesjonelle og personlige plan. Think&Talk er inspirerende, enkelt og krever ingen forberedelser. Du deltar uten at du trenger å eksponere deg i plenum.

HVA?
Perspektiv kommer fra det latinske ordet perspicere, som betyr å se gjennom, se tydelig. Hva er perspektiv for deg? Med hvilket perspektiv svarte du på det spørsmålet?

HVORFOR?
For at du skal få nye perspektiver på tilværelsen og bredere horisont enn hva du har i dag..

HVORDAN?
På Think&Talk tenker og snakker du med ulike mennesker, gjennom et solid og velprøvd konsept for fasilitering i virksomheter og nettverk. Her kan du konkretisere tanker som fører til nye og modigere handlinger i de sammenhenger du er i.

Think&Talk gjennomføres i Oslo, Brussel og Singapore og fasiliteres av Memetor. Memetor arbeider med strategi, lederskap og mobilisering i virksomheter over hele verden. www.memetor.com

Inntektene fra Think&Talk går til STIPENDET. Gjennom å delta på «Perspektiver» bidrar du dermed til å oppfylle en persons drøm
www.stipendet.blogspot.com

«Perspektiv burde være noe man kunne kjøpe og sette intravenøst.» Erlend Loe

PRIS OG PÅMELDING
200,- per person
Betales i døren eller få tilsendt faktura.
Meld deg på her: www.thinkandtalk.com