Tid for endring?

bookmark

Reforhandling av Hovedavtalen i staten

mandag 8. oktober 2018, kl. 08:00 til kl. 09:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Arbeidsgiverrådet og Ukeavisa Ledelse

Inngang: Gratis

Hvordan fungerer medbestemmelse i endringens tid? Er hovedavtalen rigget for å møte dagens utfordringer? Kom på frokostseminar 8. oktober for å diskutere og høre hva blant annet statssekretær Paul Chaffey og LO-Stat mener. Vi serverer frokost fra kl 07:30, på Litteraturhuset i Oslo.

Hovedavtalen i Staten skal reforhandles i 2019. Bedriftsdemokrati og samarbeid mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne er en viktig verdi i norsk arbeidsliv. Hovedavtalen i staten er en viktig ramme for medbestemmelse. Samtidig er det mange som påstår at en hovedavtale fra 1980 ikke møter dagens utfordringer om  effektivisering og omstilling.

Vi stiller spørsmålene:

  • Er avtalen egnet til å håndtere omstilling, effektivitetskrav og krav om digitalisering og innovasjon?
  • Gir hovedavtalen – slik den er i dag – et godt grunnlag for medbestemmelse og samhandling?
  • Kan avtalen innrettes som et – for alle parter – bedre verktøy for å møte fremtidens utfordringer og sammen skape de gode løsningene på arbeidsplassen?

Innledere blir LO-stat v/leder Egil André Aas og statssekretær i Kommunal og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey.

Disse to blir med videre i panelet som i tillegg består av virksomhetsleder i Bufdir og leder av Arbeidsgiverrådet, Mari Trommald, leder av Akademikerne Stat Anders Kvam og HR-sjef i Miljødirektoratet, Manuela Ramin-Osmundsen.

Paneldebatten ledes av Magne Lerum fra Ukeavisen Ledelse.