Tidløs Medisin

bookmark

På leting etter den glemte helhet

tirsdag 9. juni 2015, kl. 17:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Forlaget Mind Games - Tower Film as

Inngang: Gratis

Forfatter Carl Fredrik Normann forteller om bakgrunn for boka og leser fra boka. Et panel med fagfolk vil debattere og svare på spørsmål fra salen.

Det er også arrangement kl. 17.00

Tidløs Medisin beskriver en reise mot og en forklaring av et urgammelt helhetssymbol. Mye tyder på at dette er et universelt prinsipp for utvikling på flere plan. – Det å finne og utfordre sin balanse. Symbolet viser hvordan abstrakte begreper er nært knyttet til de konkrete. Hva som ligger før virkeligheten. – Før våre handlinger og våre ting. Boken setter også det sirkulære demokratiske og mangfoldige prinsipp opp mot pyramidens maktsymbolikk.

Tilbakemeldinger:
«Her er noe genuint originalt, samtidig som dette minner om noe kjent. Det som skiller dette fra andre modeller er at her har vi fire elementer som spiller sammen og som opptrer i en sekvens. For meg blir dette meget meningsfylt og som jeg tror har en anvendelse som kan gå meget lenger enn det å forstå seg selv.»
Thomas Hylland Eriksen

«Gjennom denne modellen viser du hvor snevert vi lever og hvilke muligheter vi har for utvikling».
Astri Hognestad

«Dette er en forklaringsmodell for situasjoner som vi alle står i, her kommer det fint frem hvor man bør prioritere å aktivere viktige utviklingsaspekter.

Her ligger kimen til vår dannelse. Modellen viser hvordan kulturinnsats er avgjørende for hvordan vi skal oppfatte samfunnets mange komponenter».
Guttorm Fløistad

«Jeg synes det er veldig gledelig å se en modell som relativt enkelt får frem noe som egentlig er en dyp beskrivelse av menneskets sinn, bevissthet og samfunn».
Henrik Syse

Se her for relatert film for prosjektet