Tidsregimer i konflikt

bookmark

To dager om tid, temporalitet og rytme

tirsdag 15. mai 2012, kl. 12:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Kultrans, UiO og Teknologirådet

Inngang: Gratis

”Tidsregimer” betegner hvordan vi erfarer, organiserer og praktiserer forholdet mellom fortid, nåtid og fremtid. ”Tidsregimer” fungerer som kulturelle forutsetninger for forståelse, beslutning og handling innenfor både vitenskap og politikk.
Til et gitt tidspunkt, i en gitt kultur eksisterer forskjellige tidsregimer parallelt, i konkurranse og konflikt med hverandre. For å forstå hvordan vitenskap og politikk samvirker for å møte samfunnsutfordringer i en multimedial kontekst, må vi først forstå de temporale forutsetningene, altså tidsregimene.

Bli med på en todagers utforskning av tid som forutsetning, forståelsesramme og forventning!

14. mai 2012 inviterer vi til forskerstafett: en rekke forskere presenterer sine tanker knyttet til prosjektets hovedidé ”Tidsregimer i konflikt”. Målet er å kartlegge hva slags tidsregimer som gjør seg gjeldende innenfor forskjellige vitenskaper og disipliner, deriblant historie, biologi, sosiologi og religions¬vitenskap – som utgangspunkt for en tverrfaglig dialog om hvordan tidsstrukturer, -erfaringer og -forståelser betinger vår tilgang til verden.

15. mai 2012 inviterer vi til workshop om tid med utgangspunkt i eksempler og erfaringer knyttet til olje, klima, miljø og utvikling. Diskusjonen vil bli bygd opp rundt et case: oljefunnene i Nordsjøen og Barentshavet i 2011, som fikk Statoil til å slå fast at ”2011 vil gå inn i historien” og at ”olje i Nordsjøen er like sikkert som å ha penger i banken”. Caset vil bli presentert, og fire personer fra forskjellige deler av norsk samfunnsliv, politikk og forskning vil innlede kort om hvordan de forstår det som hendte. Deretter vil vi invitere til en utforskning av caset ut fra tanken om en konflikt mellom forskjellige tidsregimer, -erfaringer og -begreper.

Påmelding innen 9. mai til trine.haagensen@media.uio.no

Arrangører: Helge Jordheim (Kultrans), Espen Ytreberg (Institutt for medier og kommunikasjon), Thomas Hylland Eriksen (Sosialantropologisk institutt), Tore Tennøe (Teknologirådet).

 

Rundebordskonferanse: Tid, olje, miljø
1200 – 1230 Innledning – velkommen – presentasjon av case v/ Espen Ytreberg.
1230 – 1250 Eirik Martiniussen (miljøblogger): Tidskonflikter i klimapolitikken.
1250 – 1310 Berit Kristoffersen (samfunnsgeograf): Tidsregimer lokalt og nasjonalt i konflikt: Lofotoljen som fysisk, økonomisk eller sosial ressurs?
1310 – 1320 Strekkepause
1320 – 1400 Lasse Jahnsen (konsulent for oljebransjen): Tidsbestemt oljeproduksjon
1400 – 1420 Kåre Willoch (politiker): For kort tidsperspektiv i styringen av samfunnet
1420 – 1440 Paus
1440 – 1510 Gruppediskusjon
1510 – 1520 Pause
1520 – 1600 Plenumsdiskusjon og oppsummering v/ Thomas Hylland Eriksen.

Arrangementet er finansiert av Forskningsrådet/SAMKUL.

Se også arrangementets hjemmeside: http://www.uio.no/forskning/tverrfak/kultrans/aktuelt/arrangementer/2012/tidsregimer/tidsregimer.html