Tidsskriftdagane

bookmark

Mangfald i tidsskriftfloraen

lørdag 13. oktober 2007, kl. 12:00

Sal: Amalie Skram og Wergeland

Arrangør: Tidsskriftforeninga

Inngang: Gratis

For aller fyrste gong arrangerer Norsk Tidsskriftforening eigne tidsskriftdagar. Arrangementet er delt i to: ein seminardel for alle som er knytte til drift av tidsskrift, og ein publikumsdel.

Vi inviterer alle nysgjerrige til å kome og bli kjende med det store mangfaldet i norsk tidsskriftflora. Redaksjonane vil vere til stades, og det blir mange gode tilbod!

Lørdag 13. oktober: kl 12.00–19.00
12.00 Åpning av Tidsskriftdagene og tidsskrifttorget
12.30 Paneldebatt: Tidsskriftenes rolle i samfunnsdebatten. Karianne Bjellås Gilje, Prosa, Svein Skarheim, Universitetsforlaget, Marit K. Slotnæs, Morgenbladet.
14.00 Pause. Besøk tidsskrifttorget!
15.00 Det farlige tidsskriftet: EXPO-redaktør Daniel Poohl forteller om arven etter Stieg Larsson
16.15 Nytt Norsk Tidsskrift. En liten historie om et stort tidsskrift. Øyvind Østerud.

Søndag 14. oktober: kl 11.00–16.00
11.00 Tidsskrifttorget åpner
12.00 Utfordringer framover for norske tidsskrifter – diskusjon om veivalg. Innleder Bente Riise, Norsk Tidsskriftforening.
13.00 Pause. Besøk tidsskrifttorget!
13.30 Hva er god tidsskriftsdesign? Aud Gloppen, Stian Hole og Jesper Egemar, Blæst Design.
14.30 Om støtte til tidsskrift. Ordninger og muligheter. Erik Rudeng, Fritt Ord og Mari Finess, Norsk Kulturråd.